گروه بندی در ادوبی کانکت

بدون دیدگاه

یکی از ویژگی های قابل توجه در ادوبی کانکت، امکان گروه بندی اعضا در ادوبی کانکت می باشد. با استفاده از این قابلیت می توان اتاق ها یا کلاس های فرعی ایجاد کرد و از این طریق امکان فعالیت های یا بحث های گروهی ایجاد شود. گروه بندی در ادوبی کانکت با استفاده از Breakout room view ایجاد می شود و افراد که در کلاس های فرعی قرار می گیرند امکان دسترسی بیشتری از جمله اشتراک صفحه، میکروفون و … را دارند.  مدرس می تواند با ایجاد این گروه ها (کلاس های فرعی) تمرین ها و فعالیت های گروهی اختصاص دهد و  در بحث های کلاس فرعی مختلف نظارت و شرکت داشته باشد.

در ویدئو زیر نحوه ایجاد گروه (کلاسی های فرعی) آموزش داده می شود:

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.