دوره‌های محتوا محور

راز شادمانی

4 ساعت دوره محتوا محور اهداف آموزشی: افزایش میزان رضایت و پذیرش افزایش احساس شادمانی درونی   پیمانه های آموزشی: روشن سازی ابعاد آگاهی از افکار،

ادامه مطلب »