گواهینامه پایان دوره

در پایان هر دوره، پس از احراز صلاحیت  علمی دانش پذیر از طریق آزمون ها، پروژه ها، تمرین و فعالیت های کلاسی، گواهینامه دو زبانه (فارسی – انگلیسی) دانشگاه تهران دارای هولوگرام به ایشان اعطا می گردد.

 

 

نمونه گواهینامه ها: