معرفی مرکز

امروزه یکی از مهم­ترین وظایف سازمان­ ها، شناسایی و اجرای برنامه­ های آموزشی و توانمندسازی شغلی و فردی کارکنان به منظور افزایش مهارت­ ها و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی آنان در سازمان می ­باشد. امروزه سازمان‌هایی پیشرو محسوب می‌شوند که به امر آموزش، توانمندسازی و توسعه منابع انسانی تاکید و اهتمام دارند. آموزش نيروی انسانی و نيرومند كردن كسانی كه درسازمان­ها به خدمت مشغول هستند، در سراسر جهان به عنوان يكی از برنامه‌های حياتی و راهبردی مديريت در راستای دستیابی به سازمان­ های یادگیرنده شناخته شده است و اين بدان دليل است كه همه اهداف و برنامه‌های ديگر سازمان­، به كيفيت اين عامل پيوند خورده است. سازمان یادگیرنده می‌تواند این گونه توصیف شود: سازمانی كه آینده خودش را جستجو می‌كند، سازمانی كه یادگیری را یک فرآیند خلاق و جاری برای اعضایش در نظر می­­ گیرد و سازمانی كه پیشرفت، تغییرات و تحولاتش در جهت پاسخ به نیازها و خواسته‌های افراد درون و بیرون سازمان می‌باشد.

در همین راستا و نظر به اهمیت موضوع، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی، تصمیم به ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش ­های ضمن خدمت در قالب اداره کل ذیل معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران گرفت. این مجموعه، با هدف ارائه خدمات آموزش ­های سازمانی و مشاوره ­ای به کارکنان و مدیران دانشگاه تهران و سایر سازمان­ ها و جامعه، با بهره­ گیری از توان علمی و تخصصی اساتید مجرب و توانمندی­ های دانشگاه تهران، با عنوان مرکز آموزش­ های ضمن خدمت دانشگاه تهران تشکیل گردید. در حال حاضر، ریاست مرکز برعهده آقای دکتر علی بزرگی امیری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، می­ باشد.