ثبت درخواست از طریق فرم مربوطه

شما بعد از خواندن اطلاعات هر دوره می‌توانید درخواست دوره را در فرم مربوطه انجام دهید

بررسی توسط کارشناسان

درخواست دوره شما توسط کارشناسان بررسی می‌شود

تایید درخواست

پس از بررسی درخواست دوره درصورت امکان برگزاری باتوجه به سرفصل‌های مدنظر با شما تماس گرفته می‌شود و جزییات دوره بیان می‌شود

گذارندن دوره

پس از نهایی شدن درخواست، زمان دوره اطلاع و برگزار خواهد شد. همچنین در طول دوره، تمارینی به شما داده می‌شود

ارزیابی و ارائه مدرک

پس از پایان دوره به منظور سنجش اثربخشی، ارزیابی صورت می‌گیرد و مدرک مربوطه به شما اختصاص داده می‌شود