اهداف

  • افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه ­­های­ انسانی در ارائه‌ خدمات‌ از طريق توسعه دانش و مهارت‏ های متصديان مشاغل؛
  • افزایش توانمندی ­ها و شایستگی ­های حرفه­ ای مديران و اعضای هیات علمی جهت ايفای مؤثرتر نقش­ ها؛
  • روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی­ های کارکنان؛
  • توسعه شاخص‌های رفتاری شامل اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی؛
  • توسعه‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ در ابعاد مختلف ارزش‏ های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت کارکنان؛
  • آماده سازی کارکنان و مدیران از بعد شایستگی­ های شغلی برای ارتقاء به رده­ های شغلی بالاتر.