دوره آموزشی ArcGIS (مقدماتی و پیشرفته)

دوره آموزشی ArcGIS (مقدماتی و پیشرفته)

موفقیت در دوران دانشجویی، ورود به حرفه و بازار کار امری اتفاقی نیست. دانشجویان و حرفه‌مندان هر رشته و حرفه متناسب با مسائلی که قرار است به آن‌ها بپردازند، نیازمند فرا گرفتن مهارت‌هایی هستند که به خوبی آن‌ها را در حل مسائل مذکور یاری رساند. در دو دوره مقدماتی و پیشرفته بسته نرم افزار آرک جی آی اس، هدف ارتقای سطح مهارت‌های دانشجویان و حرفه مندانی است که با مسائل توسعه شهری رو‌ به رو هستند. اینگونه رشته‌ها و حرفه‌ها نظیر طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری، گردشگری، محیط زیست و جغرافیا با پیچیدگی های روزافزون زندگی شهری رو به رو هستند. پیچیدگی هایی که ابعاد مختلف زندگی شهروندان را شامل می شود. در این میان دانشجویان و حرفه مندان مذکور نیاز به ابزارهایی دارند تا بتوانند این پیچدگی ها را قابل تبیین نموده و متناسب با آن چارچوب های مختلف سیاستگذاری شهری را ارائه نماید. سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای حرفه مندان و دانشگاهیان به مثابه ابزاریست که قابلیت تبیین بسیاری از پدیده های مرتبط با زندگی شهروندان را فراهم می آورد. در این دوره قصد داریم تا به صورت مقدماتی شما را با مبانی و اصول بسته‌های نرم افزاری این سیستم آشنا نموده و ابزارهای مقدماتی مورد استفاده در رشته‌ها و حرفه‌های مذکور را برای شما شرح دهیم. علاوه بر این قصد داریم تا در دوره پیشرفته گامی فراتر گذاشته و بر روی یکی از مهمترین مباحث مشترک رشته‌ها و حرفه‌های مذکور بپردازیم. امروزه چگونگی ارتقای کیفیت زندگی در شهرها به مسئله ای کلیدی در گستره سیاست های شهری تبدیل شده است. سیاستگذاران شهری به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هستند و همین امر چگونگی تخصیص فضاهای شهری به فعالیت هایی که پاسخ گوی نیاز شهروندان باشد را مورد تاکید قرار داده است. تخصیص فضا در برنامه ریزی فضایی با مفهوم مکان یابی گره خورده است. در فرآیند مکانیابی ما به دنبال تخصیص فضاهای شهری جهت پاسخ به نیازهای شهروندان هستیم. مدل ها که در واقع برساخته ای از جهان پیرامون ما هستند، ما را در این راه کمک می کنند.  در این دوره ما بر دو گونه از مدل ها تمرکز میکنیم:

۱.مدل های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر مدل F’ANP

۲.مدل های تحلیل فضایی در جی آی اس

مدل های تصمیم گیری چند معیاره به ما کمک میکنند تا برساخته ای از پیچیدگی های جهان پیرامون را ارائه کنیم و بر اساس آن در مورد چگونگی تخصیص فضا تصمیم بگیریم. تاکید ما بر مدل F’ANP بدین جهت است که در آن روابط جهان پیرامون نه بر اساس نظر کارشناس بلکه بر اساس روابط میان اجزا در جهان واقعی تنظیم می شود و بنابراین نه بر مبنای ذهنیات از قبل تعیین شده کارشناس بلکه بر اساس واقعیات تصمیم میگیریم.

مدل های فضایی به ما کمک میکنند تا داده های لازم جهت تبیین روابط میان اجزای جهان پیرامون را که در مدل تصمیم گیری F’ANP به آن نیاز داریم، فراهم آید. این مدل ها در نرم افزارهای آرک جی آی اس اجرا خواهند شد.