نحوه ثبت­ نام و تخفيفات دوره مدیریت قراردادهای خرید و فروش بین المللی:

مستدعی است جهت ثبت­ نام، دريافت بروشور تکميلی و فرم ثبت­ نام به سايت  www.pmpg.ir  مراجعه و يا با دبيرخانه آموزش با شماره تلفن­ های 66530311 و 66536911 و 22911556 و یا 61113595 تماس حاصل نماييد. شايان ذکر است مبلغ سرمايه­ گذاری براي هر نفر تا قبل از شروع دوره 35،900،000 ريال مي باشد. در صورت پرداخت وجه تا تاريخ 22 مرداد هزينه دوره با احتساب 10% تخفيف لحاظ می ­شود. پرداخت شهريه پس از شروع دوره، مشمول افزايش قيمت خواهد بود.