برگزاری آزمون های استخدامی، مهارتی (حضوری و غير حضوری)

با توجه به زیرساخت فیزیکی و توانمندیهای لجستیکی که مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران در اختیار دارد، این مرکز قابلیت برگزاری کلیه آزمون های استخدامی و مهارتی را به صورت حضوری و غیر حضوری دارا می باشد. همچنین نتایج آزمون های برگزاری در کوتاه ترین زمان ممکن به سازمان های متقاضی ارائه می گردد.

  • آمادگی برگزاری آزمون های استخدامی انواع مشاغل
  • بهره مندی از زير ساخت های فیزيكی جهت برگزاری آزمون
  • امكان برگزاری آزمون های مجازی به صورت برخط (آنلاين)
  • ارزيابی نمرات کسب شده توسط شرکت کنندگان
  • ارائه گزارش های مديريتی از نتايج کسب شده