دوره های برون سازمانی مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

نام دورهمدت دورهپایان ثبت نامهزینه دورهوضعیتلینکجزئیات
دوره آموزشی اکسل (Excel) پیشرفته (توابع و فرمول نویسی) (گروه پنجم)16 ساعت7 اسفند 98جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییدبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره آموزشی اکسل (Excel) پیشرفته (توابع و فرمول نویسی) (گروه چهارم)16 ساعت17 بهمن 98جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییدبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه جامع آموزشی تحلیل کسب و کار (BABOK-3)40 ساعت13 دی 981200000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره آموزشی MBA مدیریت دارویی--جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییددر حال ثبت نام-جزئیات دوره
دوره آموزشی هوش تجاری و داشبورد مدیریت در اکسل
16 ساعت20 دی 98جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییدبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره آموزشی اکسل (Excel) پیشرفته (توابع و فرمول نویسی) (گروه سوم)16 ساعت12 دی 98جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییدبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره آموزشی اکسل (Excel) پیشرفته (توابع و فرمول نویسی) (گروه دوم)16 ساعت28 آذر 98جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییدبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره آموزشی اکسل (Excel) پیشرفته (توابع و فرمول نویسی)16 ساعت27 آذر 98جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییدبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره 60 ساعته فتوشاپ
60ساعتلینک توضیحاتلینک تعرفه های دورهبرگزار شده-جزئیات دوره
دوره جامع و کاربردی مدیریت قراردادهای خرید و فروش بين المللی64ساعت5 شهریور 983590000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه یکروزه فرصت ها و تکنیک های سرمایه گذاری شیرین وسودمند ملکی در بازار رکود تورمی8ساعت7 شهریور 98570000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
داده کاوی و علم داده در SQL Server و Azure ML20ساعت11 اردیبهشت 98540000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه آموزشی «هاب‌های لجستیکی»12ساعت8 اردیبهشت 98900000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
شبيه سازی فرآيندهای كسب و كار

20ساعت12 اردیبهشت 98480000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره