به منظور استعلام مدارک صادر شده کافی است عدد شناسه مدرک را به صورت قالب زیر در فیلد جستجو وارد نمایید.

عدد شناسه#

برای مثال اگر عدد شناسه مدرک 2956 می باشد در فیلد جستجو عبارت2956# را وارد نمایید.