اخبار دوره های تخصصی برگزار شده

بازدید معاونین دانشگاه از مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران، در حاشه جلسه کمیسیون آموزش های ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه، دو تن از معاونین از ساختمان این مرکز بازدید کردند. در این بازدید آقایان دکتر ی…

اطلاعیه دوره ها

فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی
فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی

فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی

فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی
دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل
دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل

دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل

دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل
اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸
اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸
اطلاعیه مرکز آموزش‌های ضمن خدمت درباره آیین‌نامه و شرایط دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۸
اطلاعیه مرکز آموزش‌های ضمن خدمت درباره آیین‌نامه و شرایط دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۸

اطلاعیه مرکز آموزش‌های ضمن خدمت درباره آیین‌نامه و شرایط دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۸

اطلاعیه مرکز آموزش‌های ضمن خدمت درباره آیین‌نامه و شرایط دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۸

دوره‌های تخصصی حضوری

نام دورهمدت دورهپایان ثبت نامهزینه دورهوضعیتلینکجزئیات
دوره جامع و کاربردی مدیریت قراردادهای خرید و فروش بين المللی64ساعت5 شهریور 983590000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه یکروزه فرصت ها و تکنیک های سرمایه گذاری شیرین وسودمند ملکی در بازار رکود تورمی8ساعت7 شهریور 98570000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
داده کاوی و علم داده در SQL Server و Azure ML20ساعت11 اردیبهشت 98540000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه آموزشی «هاب‌های لجستیکی»12ساعت8 اردیبهشت 98900000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
شبيه سازی فرآيندهای كسب و كار

20ساعت12 اردیبهشت 98480000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره