اخبار دوره های تخصصی برگزار شده

برگزاری آزمون استخدامی شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED در مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران، آزمون استخدامی شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED در تاریخ 98/8/3 در مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی در دو نوبت ص…

اطلاعیه دوره ها

اطلاعیه برگزاری دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های کارمندان دانشگاه تهران-پائیز ۹۸
اطلاعیه برگزاری دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های کارمندان دانشگاه تهران-پائیز ۹۸

اطلاعیه برگزاری دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های کارمندان دانشگاه تهران-پائیز ۹۸

اطلاعیه برگزاری دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های کارمندان دانشگاه تهران-پائیز ۹۸
فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی
فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی

فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی

فرصت جذب کارآموزی، کار دانشجویی و کار دانشجویی تخصصی
دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل
دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل

دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل

دوره‌های سازمانی اکسل (Excel) و داشبوردهای مدیریتی در اکسل
اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸
اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل تابستان ۱۳۹۸

دوره‌های تخصصی حضوری

نام دورهمدت دورهپایان ثبت نامهزینه دورهوضعیتلینکجزئیات
دوره آموزشی MBA مدیریت دارویی--جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جزئیات دوره مراجعه فرماییددر حال ثبت نام-جزئیات دوره
دوره 60 ساعته فتوشاپ
60ساعتلینک توضیحاتلینک تعرفه های دورهدر حال برگزاری و ثبت نامثبت نامجزئیات دوره
دوره جامع و کاربردی مدیریت قراردادهای خرید و فروش بين المللی64ساعت5 شهریور 983590000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه یکروزه فرصت ها و تکنیک های سرمایه گذاری شیرین وسودمند ملکی در بازار رکود تورمی8ساعت7 شهریور 98570000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
داده کاوی و علم داده در SQL Server و Azure ML20ساعت11 اردیبهشت 98540000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
کارگاه آموزشی «هاب‌های لجستیکی»12ساعت8 اردیبهشت 98900000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره
شبيه سازی فرآيندهای كسب و كار

20ساعت12 اردیبهشت 98480000 تومانبرگزار شده-جزئیات دوره